مسئول واحد

                                                                                                                                       مرجانی
  • نام و نام خانوادگی:
  • حسین حسن پور نژاد 
  • سمت:
  • مسئول واحد آموزش و ارتقاء سلامت 
  • مرتبه:
  • کارشناس بهداشت عمومی
contact
پست الکترونیکی: 
آدرس: خراسان رضوی - بجستان - خیابان 7 تیر - شبکه بهداشت و درمان بجستان
تلفن: 56527373-051 داخلی 215
فکس: 05156527373 داخلی 3                                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 شرح وظایف واحد آموزش سلامت :
1) اجرای برنامه های ابلاغ شده از سوی واحد آموزش سلامت دانشگاه

2) نیازسنجی آموزشی براساس اولویت های سلامت شهرستان

3) طراحی برنامه های آموزشی براساس نتایج حاصل از نیازسنجی آموزشی و مبتنی بر شواهد در شهرستان

4) جلب حمایت و همکاری درون بخشی برای پیشبرد برنامه های آموزش و ارتقای سلامت شهرستان

5) جلب حمایت و مشارکت سازمان ها، ادارات و نهادهای دولتی و غیردولتی شهرستان برای پیشبرد اهداف آموزش و ارتقای سلامت

6) مشارکت در ایجاد و توسعه محیط های حامی سلامت در شهرستان

7) ارایه مشاوره فنی در زمینه آموزش و ارتقای سلامت به واحدهای زیرمجموعه شبکه و سایر سازمان ها، ادارات و نهادها در شهرستان

8) مشارکت در شناسایی و تحلیل تعیین کننده های اجتماعی سلامت شهرستان

9) ارزشیابی برنامه های آموزش و ارتقای سلامت و نظارت بر رعایت استانداردها در فرآیندهای آموزش سلامت شهرستان

10) تامین و توزیع منابع مالی برنامه های آموزش و ارتقای سلامت منطقه و نظارت بر هزینه کرد آنها

11) آموزش کارکنان ستادی شبکه بهداشت و درمان شهرستان در حوزه های آموزشی، ارتباطی، اطلاع رسانی و ارتقای سلامت

12) ترویج سبک زندگی سالم در شهرستان با استفاده از رویکردهای مناسب

13) توسعه برنامه های مشارکتی و تقویت تشکل های داوطلبانه در حوزه سلامت شهرستان

14) کمک به گسترش برنامه های سلامت در مدارس، محیط های کار، مراکز ارائه خدمات سلامت و مکان های عمومی شهرستان با کمک الگوهای مناسبی چون بازاریابی اجتماعی

15) همکاری باسایر واحدهای ستادی مرکز بهداشت شهرستان در طراحی و اجرای مداخلات سلامت

16) برنامه ریزی بسیج های ارتباطی در سطح شهرستان

17) حمایت از ایجاد و توسعه منابع علمی، رسانه ها و بانک های اطلاعاتی آموزش و ارتقای سلامت در شهرستان

18) مشارکت در طراحی و اجرای پژوهش های کاربردی در حوزه آموزش و ارتقای سلامت در شهرستان

19)همکاری در انتقال مهارت های آموزش و ارتقای سلامت به دانشجویان رشته های علوم پزشکی در شهرستان

تاریخ به روز رسانی:
1398/08/21
تعداد بازدید:
3906
Powered by DorsaPortal