حکم کارگزینی

حکم کارگزینی یا قرارداد پرسنلی :
نکته
: با توجه به اینکه تعداد پرسنل رسمی یک سازمان محدود بوده و قابل تغییر نیست ، ممکن است با بازنشستگی یک نفر با استخدام رسمی ، فردی قراردادی تغییر وضعیت داده و به استخدام رسمی سازمان درآید

فرم ابلاغ استخدام پرسنل در صورتی که استخدام مادام العمر باشد حکم پرسنلی و در صورتی که در مدت های معین و یا سالانه نیاز به تجدید آن باشد، قرارداد پرسنلی نام دارد.

احکام کارگزینی براساس انواع نظام استخدامی پیاده سازی شده در سازمان صادر می شود.

در یک سازمان معمولا یک یا چند نوع نظام استخدامی پیاده سازی می گردد. یعنی در یک سازمان ممکن است نظام مدیریت خدمات کشوری برای پرسنل رسمی پیاده سازی شده و همزمان تعدادی پرسنل قراردادی و پیمانی نیز داشته باشیم. در این حالت هم حکم و هم قرارداد برای دسته های مختلف از پرسنل صادر می شود.

انواع نظام های استخدامی عبارتند از :

1) نظام مدیریت خدمات کشوری

2) نظام هماهنگ پرداخت

3) نظام امتیازی بانکی

4) طرح طبقه بندی مشاغل قانون کار

اطلاعات درج شده در احکام کارگزینی :

1) اطلاعات فردی : شامل نام , نام خانوادگی ,نام پدر, شماره ملی , شماره شناسنامه , محل تولد , وضعیت تاهل

     2) اطلاعات سازمان : شامل رشته رسته و طبقه شغلی , پست سازمانی , واحد سازمانی , محل خدمت و غیره .....

     3) اطلاعات حقوقی : شامل ارقام حقوق و مزایای قابل پرداخت و نوع ردیف استخدامی ( رسمی , پیمانی , خرید خدمت و .. )

فرایند امضا و ابلاغ حکم :

به تایید بالاترین مقام یک سازمان رسیده و کپی آن به مستخدم و اداره حسابداری ارسال شده و در اداره کارگزینی آرشیو می شود در براساس آخرین ضرایب حقوقی و قوانین استخدامی صادر شده و برای امضا به صورت الکترونیکی به کارگزینی کارتابل مدیر ارشد سازمان ارسال می گردد . پس از طی فرایند تایید نسخه از حکم به واحد کارگزینی ارسال و نسخه دیگر در پرونده پرسنلی الکترونیکی فرد بایگانی شده و به فرد ابلاغ می گردد حکم تایید شده طی عملیات درون سیستمی به سیستم حقوق و دستمزد ارسال می گردد.

تاریخ به روز رسانی:
1400/11/27
تعداد بازدید:
7242
Powered by DorsaPortal