تاریخچه بهداشت و درمان شهرستان

مسائل مربوط به حوزه بهداشت و درمان شهرستان تا قبل از سال 89 به صورت واحدي وابسته به مركز بهداشت شهرستان گناباد و تحت عنوان مركز بهداشتي درماني شهيدآقايي بجستان اداره مي شد و از تاریخ 1389/06/15 و پس از استقلال شهرستان بجستان به صورت مستقل و تحت عنوان شبكه بهداشت و درمان شهرستان بجستان زير نظر دانشگاه علوم پزشكي گناباد فعاليت خود را آغاز نموده است. در حال حاضر اين شبكه در راستاي وظايف قانوني خويش ضمن ارائه خدمات بهداشتي درماني در مراكز دولتي ، بر عملكرد مؤسسات و مراكز درماني در بخش خصوصي ، كارخانجات توليد و بسته بندي مواد غذايي ، آرايشي ، بهداشتي ، بهداشت آب و محيط شهري نظارت داشته همچنين توسعه كمي و كيفي بيمارستان هاي تحت پوشش و مراكز فوريت هاي پزشكی 115 را در برنامه فعاليت هاي خود دارد.
تاریخ به روز رسانی:
1393/04/03
تعداد بازدید:
6800
Powered by DorsaPortal