شرح وظایف

شرح وظایف دفتر حاکمیت بالینی در بیمارستان

-      فرهنگ سازی و جلب حمایت ذینفعان (خدمت دهنده و خدمت گیرنده) در بیمارستان 
-      نیاز سنجی آموزشی، برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی منظم و مستمر دست اندرکاران اجرای برنامه استقرار حاکمیت خدمات بالینی
-      استقرار برنامه های حاکمیت بالینی در بیمارستان
-      نظارت و پایش مستمر و منظم بر نحوه  استقرار برنامه های حاکمیت بالینی در بیمارستان
-      ثبت و نگهداری مستندات اجرای برنامه
-      ارایه گزارشات مدون به ستاد حاکمیت بالینی دانشگاه
تاریخ به روز رسانی:
1398/06/04
تعداد بازدید:
3554
Powered by DorsaPortal