مسئول واحد

Zeynabadi
  • نام و نام خانوادگی:
  • عصمت زین آبادی
  • سمت:
  • مسئول واحد بهبود کیفیت
  • مرتبه:
  • کارشناس اتاق عمل
 
contact
پست الکترونیکی: 
آدرس: خراسان رضوی - بجستان - میدان آیت ا... طالقانی - بیمارستان آیت ا... مدنی
تلفن: 56522800-051
فکس: 05156522803


 شرح وظایف

1.      تدوین برنامه استراتژیک 5 ساله بیمارستان

2.      بازنگری برنامه استراتژیک بیمارستان (حداقل سالانه)

3.      نشر بیانیه رسالت بیمارستان در تمامی قسمت‌ها به‌نحوی‌که تمام کارکنان از آن آگاهی داشته باشند.

4.      تعیین ایمنی بیمار و ارتقای مستمر کیفیت به‌عنوان اولویت‌های استراتژیک بیمارستان و نظارت بر اجرای آن در قالب برنامه عملیاتی در کل بیمارستان

5.      نظارت بر اجرای برنامه عملیاتی مناسب در کل بیمارستان برای بهبود کیفیت و ایمنی بیمار و دستیابی به اهداف استراتژیک بیمارستان

6.      مشارکت در تدوین برنامه بهبود کیفیت و ایمنی بیماران

7.      نظارت بر تعیین و تحلیل شاخص‌های کلیدی عملکرد و انجام اقدامات اصلاحی بر اساس آن‌ها در تمام بخش‌ها و واحدهای بیمارستان از جمله واحدهای برون‌سپاری شده

8.      کسب اطمینان از انجام اقدامات لازم در خصوص گزارش‌های ارزیابی و یا سازمان‌های قانون‌گذار از جمله اعتباربخشی 

9.      انتصاب یکی از کارکنان با اختیارات مناسب به‌عنوان مسئول و پاسخگوی برنامه ایمنی بیمار در بیمارستان

10. بازدید منظم مدیریتی به‌منظور ارتقای فرهنگ ایمنی بیمار، شناسایی خطرات موجود در سیستم و اعمال مداخله جهت ارتقای فرصت‌ها

11. جلسات به‌طور تیم مدیریت اجرایی به طور منظم و لااقل ماهانه برگزار شده و صورت‌جلسات و مصوبات  آن ثبت می‌گردند تا مطابق آن‌ها عمل گردد.

12توجیه اعضای جدید تیم مدیریت اجرایی، مطابق برنامه توجیهی مستند صورت می‌گیرد.

13. پیگیری خط‌مشی‌های تحویلی به بخش‌ها و فرایندها و ارتقای مستمر آن‌ها

14. هماهنگی جهت برگزاری ماهیانه کمیته‌ها

15. پیگیری تشکیل پرونده‌های پرسنلی همراه با فرم‌های PDP

16. تحویل گرفتن فرم‌های رضایتمندی پرسنل هر سه ماه یک‌بار

17. تشکیل تیم مدیریت اجرایی و بازدید مدیریتی به همراه یکی از اعضای تیم هر ماه

18. برگزاری آزمون توانمندسازی پرسنل پرستاری

19. برگزاری آزمون‌های توانمندسازی پرسنل اداری

20. تحویل درصد ضریب اشغال تخت‌های بیمارستانی در صورت نیاز

21. پیگیری و نظارت بر اجرای کمیته مدیریت اجرایی و پیگیری مصوبات آن

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/07/10
تعداد بازدید:
6145
Powered by DorsaPortal