شرح وظایف

 

معرفی واحد :

این واحد یکی از واحدهای ستادی مرکز بهداشت و درمان می باشد،که وظیفه تعیین خط مشی کلی مرکز بهداشت و تامین نیروی انسانی و فضای بهداشتی را برعهده دارد

شرح وظایف گروه توسعه شبکه:

توسعه واحدهای بهداشتی و درمانی: مکان یابی، تهیه نقشه پراکندگی جمعیت، ایجاد و راه اندازی واحدها ، بازنگری ادواری طرح گسترش شبکه ها
2- تأمین و توزیع تجهیزات:برآورد نیاز،تامین اعتبار، خرید و توزیع تجهیزات واحدهای بهداشتی درمانی
3- برآورد و تأمین نیروی انسانی: تامین نیازها و اولویتهای نیروی انسانی واحدهای بهداشتی- درمانی ، توزیع و نظارت بر اجرای ضوابط مربوطه، نظارت در پذیرش بهورزان
4- بهبود استاندارد منابع: توسعه و بهبود استاندارد واحدهای بهداشتی درونی، اولویت بندی احداث، تعیین مکان برای احداث، نظارت و هماهنگی در احداث بناها
5- برنامه ریزی نظارت و پایش و ارزشیابی: برنامه ریزی سالیانه و میان مدت، تهیه برنامه نظارت بر واحد ها و اجرای آن ، ارزشیابی خدمات و اثر بخشی آنها
6- آموزش و بازآموزی: آموزش نیروهای جدیدالورود، بازآموزی کارکنان بویژه بهورزان ، آموزش دانشجویان کارآموز و کارورز و آماده سازی فیلد مربوطه

7-برنامه توانمند سازی جامعه ،توسعه مشارکت های مردمی و هماهنگی بین بخشی

8-نظارت بر سامانه یکپارچه اطلاعات بهداشتی

9-اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در روستاها و شهر زیر 20هزار نفر

10-توسعه برنامه داوطلبان سلامت و متخصص

تاریخ به روز رسانی:
1398/07/20
تعداد بازدید:
3650
Powered by DorsaPortal