شرح وظایف

شرح وظایف واحد کارگزینی و رفاه منابع انسانی
مطالعه قوانین و مقررات استخدامی و بخشنامه های مربوط

· - ثبت اطلاعات پرسنلی در نرم افزار کارگزینی

· - صدور احکام کارگزینی نیروهای قراردادی، پیمانی و رسمی

· - صدور احکام کارگزینی تغییر ضریب

· - انجام امور بازنشستگی کارکنان بازنشسته و کارکنانی که به بازنشستگی نائل می شوند

· - آموزش مسائل اداری و منابع انسانی به کارکنان در طول سال و پیگیری امور مربوط به آموزش کارکنان

· - برقراری حق اولاد، عائله مندی، درج مدرک و یا قطع آنها پس ازگرفتن مجوز از مدیریت مربوطه

· - اعلام پایان کار به نیروها پس ازهماهنگی با مسئول مافوق

· - انجام امور مربوط به نیروهای جدید الاستخدام از جمله تکمیل فرم مشخصات، اعلام شروع به کار، تعیین محل خدمت و ...

· - اجرای طرح مسیر ارتقاء شغلی کارشناسان و کارکنان

· - پیگیری نامه های ارجاعی از رئیس مافوق

·

o - تکمیل و ارجاع لیست نیروها به امور مالی جهت پرداخت حق مسکن، بن غیر نقدی، کمک هزینه مهدکودک، حق شیر و حق لباس

o - بستن لیست اضافه کار و ارسال آن به امور مالی پس از تائید رئیس واحد

o - پیگیری و ارسال لیست حقوق واحد های زیر مجموعه جهت امور مالی

o - پیگیری و انجام امور محوله و مربوطه زیر نظر مقامهای مافوق

o - انجام امور مربوط به ورود وخروج کارکنان

o - گرفتن گزارش هر ماهه و یا به نظر مقام مافوق

o - اعلام گزارش به مسئولین واحدها جهت اعلام اضافه کار ماهانه

o - ورود مرخصی های ساعتی، روزانه، ماموریتهای پرسنل و...در نرم افزار ورود و خروج

o - ورود اطلاعات کارکنان در نرم افزار پرسنلی و نرم افزار ورود و خروج

o - انجام امور مرخصی ها واعلام مانده مرخصی پرسنل واحدها به طور مجزا

k. - پیگیری نیازهای استخدامی و اعلام نیاز دستگاه با توجه به پستهای بلاتصدی

تاریخ به روز رسانی:
1398/07/02
تعداد بازدید:
4319
Powered by DorsaPortal